Nieuws

UN 2015 Lighthouse Activity: dien je project in

De zoektocht naar Momentum for Change's 2015 Lighthouse Activities is gestart! Momentum for Change wil innovatieve projecten in de kijker zetten, die overal ter wereld opgestart worden om klimaatverandering tegen te gaan. Bekijk hier het filmpje.

Ben jij trekker van een resultaatgericht project dat een doeltreffende oplossing biedt om klimaatverandering tegen te gaan? Laat dan van je horen!

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door natuurverenigingen. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.

Besparingen wegen verder door op het verenigingsleven

Jaarlijks publiceert de Koning Bouwdewijnstichting haar 'Barometer van de Verenigingen'. Hiervoor werden 700 organisaties uit de sociale sector, de gezondheidssector en de sociaal-culturele sector bevraagd over de financiële gezondheid van hun organisatie.

Ding mee naar de Belgische Energie- en Milieuprijs

Burgers, bedrijven, gemeenten, instellingen, scholen, maar ook organisaties kunnen een kandidatuur indienen. Laat weten hoe jouw organisatie mee bouwt aan een duurzame toekomst op lokaal, regionaal of nationaal vlak. Worden o.a.

Stap mee voor een beter milieubeleid

29 maart: Grote Parade in Brussel

De Grote Parade van HART BOVEN HARD en TOUTE AUTRE CHOSE verenigt iedereen die zich zorgen maakt over de marsrichting van het huidige beleid. Samen gaan we voor een gezonde en solidaire samenleving met gelijke kansen en zuurstof voor alle mensen.

BBL en Greenpeace roepen op om tijdens de Grote Parade mee te lopen onder het motto ‘Eco is Logisch’. Dit is één van de 
tien hartenwensen van Hart Boven Hard. Want wij willen, samen met iedereen die deze hartenwens onderschrijft, tonen dat we een beter milieubeleid willen.

Roep je met je vereniging mee op voor de Grote Parade, zodat we met een grote delegatie van de milieubeweging aan de meet staan? 
Laat het weten aan nik.meeusen@bblv.be. Wij bezorgen je de juiste informatie en houden je op de hoogte van de laatste praktische afspraken.

BBL trakteert: doe mee met Dagen Zonder Vlees en win een etentje

Om Dagen Zonder Vlees te steunen, slaan de medewerkers van BBL de handen in elkaar en koken we een heerlijke vegetarische maaltijd voor de 10 deelnemers (+ partner) die in de BBL-groep de grootste ecologische besparing leveren.

Dit was BBL in 2014: bekijk ons filmpje

Bond Beter Leefmilieu was ook in 2014 druk in de weer voor een duurzame toekomst. Dat zie je in dit filmpje: hier klikken. 

Samen met jou wil Bond Beter Leefmilieu ook in 2015 blijven strijden voor een betere toekomst. Want dat is onze nieuwjaarswens voor mens, natuur en milieu: een gezond en strijdbaar 2015. We hopen je in 2015 (opnieuw) te ontmoeten in één van onze acties of projecten.

Wat denk jij van het vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa?

De EU en de VS onderhandelen sinds 2013 over een nieuw vrijhandelsverdrag tussen beide economische grootmachten: het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP). Het verdrag is controversieel: voorstanders verwachten economische groei en banen, tegenstanders het einde van Europese soevereiniteit en oneerlijke concurrentie. Problematisch voor ons leefmilieu zijn de afspraken rond geharmoniseerde regelgeving op producten in het vrijhandelsverdrag. Concreet betekenen de afspraken van het vrijhandelsverdrag dat Europa door bedrijven gedwongen kan worden om milieunormen te verzwakken. Denk bijvoorbeeld aan GGO’s, hormonenvlees, fracking en massaal pesticidengebruik.

Klimaat is een zaak van iedereen

De Vzw Klimaatzaak heeft op 1 december 2014 een open brief gepubliceerd én een ingebrekestellingsbrief gestuurd naar de Belgische Staat en de drie gewesten. De vzw Klimaatzaak eist van onze overheden een ambitieuze uitvoering van het klimaatbeleid. De Klimaatzaak verwacht niet dat de Belgische overheden vrijwillig aan hun eis tegemoet zullen komen en is daarom alvast gestart met het voorbereiden van een rechtzaak.

Ook jij kan de klimaatzaak steunen. Word mede-eiser en onderteken de volmacht van de ingebrekestelling. Je kan je gegevens hier invullen.

Workshop 'Doeltreffend communiceren met digitale communicatie'

Vorige woensdag organiseerden we een workshop rond 'Doeltreffend communiceren met behulp van digitale communicatie'. Ambitieuze deelnemers, leuke sfeer en veel nieuwe inzichten. 

Bekijk de foto's op de BBL Community.

Pagina's