Nieuws

Subsidie-oproep: volkstuinen

De minister van Leefmilieu lanceerde een nieuwe projectoproep voor de aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen of voor de uitbreiding en/of modernisering van bestaande volkstuinen. Meer info daarover vind je hier in ons subsidieoverzicht.

Doe mee aan de Dag van de Trage Weg

Langs trage wegen kan je de mooiste wandelingen uitstippelen en ze laten je toe in alle rust de natuur en het landschap te ontdekken. Daarom zetten we onze trage wegen in de spotlight op 17 en 18 oktober. Organiseer jij ook een activiteit in jouw buurt voor de Dag van de Trage Weg?

Waarom gaan we naar de klimaattop in Parijs?

De transitie naar een duurzaam energiemodel en klimaatvriendelijke samenleving is ingezet. Miljoenen burgers en duizenden vooruitziende bedrijven en coöperaties zetten er wereldwijd op in. Het voorbije jaar is er wereldwijd voor het eerst meer hernieuwbare dan vuile, fossiele energie bij gekomen. Het aantal groene jobs groeit jaar na jaar. Er zijn er in de EU al meer dan 14,5 miljoen. Tegen 2020 kan dit al oplopen tot 20 miljoen jobs.

Neem samen met BBL de Climate Express naar Parijs!

Eind dit jaar vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats en daar mogen we als milieubeweging niet ontbreken! 

Schrijf je vandaag nog in via www.climate-express.eu. 

Help beschermd natuurgebied, nu het nog kan

De wetten die de wilde natuur in Europa beschermen zijn vandaag in gevaar.

De Vogel- en Habitatrichtlijnen maken deel uit van de meest progressieve wetten voor natuurbescherming ter wereld: ze beschermen de natuur terwijl ze menselijke activiteit toelaten, zo lang deze de beschermde soorten en hun habitat niet schaden. Dit om de natuurlijke rijkdom te beschermen en om haar te vrijwaren voor morgen.

U kan helpen – de Europese Commissie organiseert een publieke raadpleging over het onderwerp. Afspraak op www.wwf.be/nl/keepnaturealive, neem deel in één klik, en deel vooral de informatie met je omgeving.

UN 2015 Lighthouse Activity: dien je project in

De zoektocht naar Momentum for Change's 2015 Lighthouse Activities is gestart! Momentum for Change wil innovatieve projecten in de kijker zetten, die overal ter wereld opgestart worden om klimaatverandering tegen te gaan. Bekijk hier het filmpje.

Ben jij trekker van een resultaatgericht project dat een doeltreffende oplossing biedt om klimaatverandering tegen te gaan? Laat dan van je horen!

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door natuurverenigingen. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.

Besparingen wegen verder door op het verenigingsleven

Jaarlijks publiceert de Koning Bouwdewijnstichting haar 'Barometer van de Verenigingen'. Hiervoor werden 700 organisaties uit de sociale sector, de gezondheidssector en de sociaal-culturele sector bevraagd over de financiële gezondheid van hun organisatie.

Ding mee naar de Belgische Energie- en Milieuprijs

Burgers, bedrijven, gemeenten, instellingen, scholen, maar ook organisaties kunnen een kandidatuur indienen. Laat weten hoe jouw organisatie mee bouwt aan een duurzame toekomst op lokaal, regionaal of nationaal vlak. Worden o.a.

Stap mee voor een beter milieubeleid

29 maart: Grote Parade in Brussel

De Grote Parade van HART BOVEN HARD en TOUTE AUTRE CHOSE verenigt iedereen die zich zorgen maakt over de marsrichting van het huidige beleid. Samen gaan we voor een gezonde en solidaire samenleving met gelijke kansen en zuurstof voor alle mensen.

BBL en Greenpeace roepen op om tijdens de Grote Parade mee te lopen onder het motto ‘Eco is Logisch’. Dit is één van de 
tien hartenwensen van Hart Boven Hard. Want wij willen, samen met iedereen die deze hartenwens onderschrijft, tonen dat we een beter milieubeleid willen.

Roep je met je vereniging mee op voor de Grote Parade, zodat we met een grote delegatie van de milieubeweging aan de meet staan? 
Laat het weten aan nik.meeusen@bblv.be. Wij bezorgen je de juiste informatie en houden je op de hoogte van de laatste praktische afspraken.

Pagina's