Nieuws

Fact Check: is het klimaatvoorstel van De Croo in lijn met het Parijs-akkoord?

Afgelopen vrijdag ondertekenden in New York 171 landen het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten. Federaal minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vertegenwoordigde er ons land. Hij beloofde er de Belgische CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen (t.o.v. referentiejaar 1990). 

Oproep nieuwe BBL-bestuurders

Al eens overwogen om de komende jaren mee de strategische lijnen van BBL te helpen uitzetten? Onze netwerkdoelstellingen mee vorm te geven? Mee de inhoud van belangrijke sectordossiers te helpen bepalen? Dan krijgt uw vereniging de kans om tegen 20 mei een kandidaat bestuurder voor te dragen. De AV verkiest het nieuwe bestuursteam in oktober. Het nieuwe bestuur gaat in december reeds aan de slag en komt een laatste keer samen in maart 2020.

Nieuw erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen

De Vlaamse Regering besliste op 18 december 2015 tot definitieve goedkeuring van het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen. Aandachtspunten zijn eenvoud, eenvormigheid en transparantie in erkennings- en subsidieprocedure, een drastische vermindering van administratieve lasten en interne beheerskosten en een helder kader met duidelijke, resultaatgerichte en haalbare indicatoren.

Vanuit dit nieuwe besluit kunnen mogelijks - afhankelijk van het beschikbare budget - ook enkele nieuwe thematische of regionale verenigingen erkend en gesubsidieerd worden. 

Wat betekent het klimaatakkoord van Parijs voor Vlaanderen?

Olie is het nieuwe roken

Het tijdperk van de fossiele brandstoffen is voorbij. Het gebruik van steenkool, olie en gas zal de komende tien jaar vanuit de markt, de overheid en de samenleving steeds meer onder vuur komen te liggen. We evolueren naar een nieuw systeem dat draait op schone, hernieuwbare energie en waarin grondstoffen niet verloren gaan: de hernieuwbare en circulaire economie.

Maak kennis met SCWITCH, de nieuwe dienstverlener voor de socioculturele sector

Statuten- en bestuurswijzigingen zonder kopzorgen, betere en goedkopere organisatiediensten, handige vzw-beheersinstrumenten, echt relevante open source informatie, modellen en checklists: klinken deze zaken je als socioculturele vereniging als muziek in de oren?

Dan is SCWITCH, de nieuwe dienstverlener voor de socio-culturele sector, iets voor jouw organisatie!

Waarom Dagen Zonder Vlees belangrijk zijn voor het milieu

De derde week van Dagen Zonder Vlees gaat in. Mensen, organisaties, bedrijven, scholen en politici dagen elkaar op een speelse manier uit om minder vlees te eten en zo hun impact op het milieu te verlagen. Maar waarom draagt een biefstuk smullen bij aan de opwarming van de aarde? Is dit echt zoveel schadelijker dan het eten van een tomaat? En veggie burgers bevatten toch ook soja waarvoor regenwoud heeft moeten wijken?

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer bekroont meer dan 40 lokale ideeën voor duurzaam leven

Voor zijn tiende verjaardag beloonde het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer in 2015, voor in totaal 100.000 euro, kleinschalige projecten voor duurzamer leven die een verschil maken in de eigen buurt. De 22 laureaten van de tweede oproep in het najaar werden midden februari bekendgemaakt. Opvallend is de aandacht voor kwetsbare doelgroepen waaraan andere initiatieven voor duurzamer omgaan met energie en materialen vaak voorbijgaan.

Toekomstvisie Trage Wegen

Trage wegen zijn meer dan infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Ze verbinden mensen en plekken. Ze structureren de omgeving en je kunt er beleid mee maken. Op 28 januari 2016 stelt Trage Wegen vzw haar toekomstvisie voor tijdens een uitwisselingsnamiddag in Antwerpen. Ook de volgende jaren zetten wij in op een samenhangend en dicht netwerk van wandelpaden en fietswegen.

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

De Belgische nucleaire verslaving staat in schril contrast met de keuzes van onze oosterburen. In de nasleep van Fukushima in 2011 besliste Duitsland om al zijn kerncentrales te sluiten tegen 2022. De Duitsers willen bovendien hun CO2-uitstoot met 40 procent verminderen tegen 2020. Om dit mogelijk te maken, trekt het land volop de kaart van hernieuwbare energie en energiebesparing. De wereld volgt deze energierevolutie op de voet. Kan Duitsland ook voor energie een gidsland zijn?

BBL tackelt de klimaattop: volg onze blog live vanuit Parijs

Laurien, Julie & Johannes, medewerkers van Bond Beter Leefmilieu, vertrekken naar Parijs voor de internationale klimaatconferentie. Ze zullen er de hele periode van de top (30/11 t.e.m. 13/12) verblijven, hun ogen en oren goed de kost geven en uitgebreid verslag uitbrengen. Via interviews, portretten, verslagen en eigen blogberichten hopen ze een goed beeld te geven van de politieke onderhandelingen en de initiatieven die vanuit burgers en organisaties worden opgezet.

Pagina's