Burgercoöperatie Pajopower CVBA-so​ werd opgericht in september 2014. Ze verenigt burgers uit het Pajottenland en de Zennestreek die zich willen inzetten voor de energietransitie. Met een groep vrijwilligers ijvert ze voor:

  • minder energieverbruik in al zijn facetten (aanpakken van de oude openbare verlichting in Halle en dynamische verlichting van de fietsostrade met oog voor circulaire economie, maar ook inzetten op energierenovatie van zowel particuliere woningen als van openbare gebouwen en scholen, RHEDCOOP)
  • de productie van hernieuwbare energie (Klimaatscholen 2050 : project PV op Katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel, daarnaast werken ze aan samenwerkingsverbanden rond windprojecten in de regio)

Iedereen kan vennoot worden van Pajopower, krijgt hierbij één stem op de jaarlijkse algemene vergadering en heeft hiermee inspraak in wat ze doen.