Robinetto is een impactonderneming die de drankvoorziening wil verduurzamen. Ze focust op het gebruik van getapt water en richt zich zowel tot horeca, evenementen en bedrijven als tot particulieren.

Door het transport, energieverbruik en afval bij drankvoorziening zo veel mogelijk te beperken, wil Robinetto een reële en meetbare milieu-impact maken.